Sloven膷ina
onlinecasinorank.sk
 • Kas铆na pod木a krajiny
 • Kas铆nov媒 bonus
 • Kas铆nov茅 hry
 • Mo啪nosti vkladu
 • Spr谩vy
Menu
Online kas铆no
Sloven膷ina

Hrajte Mahjong online 鈥 Top najlep拧ie platiacich Online Kas铆no 2021

Mahjonga dlho poznala iba men拧ina. V s煤膷asnosti jej popularita st谩le rastie, ale mnoho 木ud铆 st谩le nepozn谩 pravidl谩 tejto strhuj煤cej hry. Nie je potrebn茅 h木ada钮 inform谩cie o Mahjongu inde. Na拧铆m cie木om je da钮 v拧etko na jedno miesto.

Kas铆na sa p谩膷ia Yoju, Ka拧tie木 a 22bet s煤 skvel茅 pre nad拧encov Mahjongu.

Hrajte Mahjong online 鈥 Top najlep拧ie platiacich Online Kas铆no 2021

No matches found, please try:

Krajiny
#1

-

Bonus-
-
Hra钮 teraz
Zobrazi钮 viac...
VLASTNOSTI
 • -
Zobrazi钮 viac...
Ako hra钮 Mahjong

Pr铆beh Mahjong za膷al v polovici 19. storo膷ia v 膶铆ne. Jeho celosvetov谩 popularita za膷ala v Amerike, v roku 1920. Dnes, online hry s煤 木ahko pr铆stupn媒 sp么sob, ako sa te拧i钮 vari谩cie tejto hry. Mahjong, ktor媒 zvy膷ajne hraj煤 拧tyria hr谩膷i, sa vo svojej online verzii naz媒va Mahjong Solitaire.

Mahjong Solitaire je hra pre jedn茅ho hr谩膷a, ktorej cie木om je odstr谩ni钮 v拧etky dla啪dice z hracej plochy zodpovedaj煤cimi p谩rmi identick媒ch dla啪d铆c. Existuje nieko木ko webov媒ch str谩nok, kde si m么啪ete zahra钮 Mahjong Solitaire a vychutna钮 si t煤to z谩bavn煤 a z谩bavn煤 hru vo va拧om vo木nom 膷ase, alebo sa m么啪ete z煤膷astni钮 turnajov Mahjong Solitaire.

Ako hra钮 Mahjong

Ako hra钮 Mahjong

Z谩kladn煤 hru Mahjongu hraj煤 拧tyria hr谩膷i. Hr谩膷 je ur膷en媒 a hr谩膷i dostan煤 po 13 kusov. Cie木om hry je dosta钮 mahjong, 膷o znamen谩, 啪e 14 kame艌ov do 4 s谩d a jeden p谩r. Pair znamen谩 p谩rovanie dvoch identick媒ch dla啪d铆c a s煤bor m么啪e by钮 鈥瀙ung鈥 (tri identick茅 dla啪dice) alebo 鈥瀋how鈥 (tri po sebe id煤ce dla啪dice v rovnakom obleku). Hra sa hr谩 na 16 k么l alebo na nieko木ko bodov, na ktor媒ch sa s煤钮a啪iaci dohodli vopred. Z谩kladn茅 bodovanie d谩va hr谩膷ovi, ktor媒 vyhr谩 mahjong, jeden bod, ale sk贸re sa m么啪e l铆拧i钮.

Mahjong Solitaire je verzia Mahjong ob木煤ben谩 v online hr谩ch. Cie木om Mahjong Solitaire je p谩r identick媒ch dla啪d铆c, k媒m nezmiznete dosku. M么啪ete v拧ak priradi钮 iba takzvan茅 鈥瀡o木n茅鈥 dla啪dice. 'Free' dla啪dice s煤 tie, ktor茅 nie s煤 blokovan茅 in媒mi dla啪dicami na ich vrchu alebo stran谩ch. V podstate, dla啪dice mus铆 by钮 schopn媒 vysun煤钮 z dosky bez 膹al拧铆ch dla啪d铆c, ktor茅 ho blokuj煤. Akon谩hle za膷nete odstra艌ova钮 鈥瀡o木n茅鈥 dla啪dice, bud煤 k dispoz铆cii 膹al拧ie dla啪dice, ktor茅 v谩m umo啪nia vytvori钮 nov茅 p谩ry. Hra je pova啪ovan谩 za vyhran煤, ke膹 vyma啪e拧 dosku a ak sa ti nepodar铆 sp谩rova钮 v拧etky dla啪dice, hra je u konca.

Pravidl谩 Mahjong

Pravidl谩 Mahjong

Kompletn谩 sada mahjong obsahuje 144 ta拧iek a tri obleky. Dealer je ur膷en媒 t媒m, 啪e rozd谩 dla啪dice s vetrom a v媒chodn媒 vietor za膷铆na hru. Hr谩膷i maj煤 13 obkladov a ber煤 proti smeru hodinov媒ch ru膷i膷iek pri vyberan铆 dla啪d铆c zo steny pred nimi a vyhoden铆 jednej zo svojich dla啪d铆c. Hr谩膷, ktor媒 najprv vyzdvihne dla啪dicu, ktor谩 d谩va platn煤 Mahjong ruku - 14 dla啪d铆c rozdelen媒ch do jedn茅ho p谩ru a tri sady, vyhr谩va. Existuje mnoho verzi铆 mahjongu, ktor茅 sa vyv铆jali v priebehu rokov, a ka啪d谩 verzia m么啪e ma钮 svoje vlastn茅 vari谩cie pravidiel, najm盲 pokia木 ide o bodovanie.

V Mahjong Solitaire sa nach谩dza aj 144 dla啪d铆c. S煤 usporiadan茅 na doske v 拧tvorvrstvovom vzore. Hr谩膷 mus铆 urobi钮 p谩r identick媒ch dla啪d铆c, k媒m nebude doska pr谩zdna. Hlavn媒m pravidlom je, 啪e sa m么啪u premiest艌ova钮 len dla啪dice, ktor茅 s煤 schopn茅 vysun煤钮 sa z dosky bez ru拧enia ostatn媒ch dla啪d铆c. Tieto sa naz媒vaj煤 鈥瀡o木n茅鈥 dla啪dice a to znamen谩, 啪e nie s煤 blokovan茅 zo str谩n in媒mi dla啪dicami na doske. Ak hr谩膷 neprehr谩 v拧etky dla啪dice, hra sa pova啪uje za straten煤. Niektor茅 verzie a programy online Mahjong Solitaire umo啪艌uj煤 zru拧i钮 pohyby a zamie拧a钮 dosku.

Mahjong Z谩kladn谩 strat茅gia

Mahjong Z谩kladn谩 strat茅gia

Niektor铆 木udia pova啪uj煤 Mahjong za 拧钮astn煤 hru, ale realitou je, 啪e existuj煤 hr谩膷i s starostlivo vyvinut媒mi strat茅giami a t铆, ktor铆 naj膷astej拧ie vyhraj煤. Akon谩hle sa dostanete svoje dla啪dice, skontrolova钮 a pok煤si钮 sa vypo膷铆ta钮, ko木ko potrebujete pre najkrat拧iu cestu k v铆钮azstvu. Tie啪 nau膷i钮 hodnotu dla啪d铆c a zisti钮, v akom porad铆 by ste mali vyhodi钮 svoje dla啪dice. Pok煤ste sa oklama钮 svojich protivn铆kov (nie) oddelen铆m dla啪d铆c. V neposlednom rade sa zameriavajte hlavne na 鈥瀡o木n茅鈥 dla啪dice, ktor茅 ste schopn铆 vzia钮 z hracej plochy, ale neignorujte blokovan茅 dla啪dice - pl谩n dopredu!

Ke膹 hr谩te hru Mahjong Solitaire, najd么le啪itej拧ou vecou je ma钮 strat茅giu, ktor谩 v谩s nenech谩 na dla啪diciach a nezostan煤 啪iadne vo木n茅 z谩pasy. Trik na to je, aby sa v啪dy sna啪i钮 a hra钮 z谩pasy, ktor茅 otvoria najviac dla啪d铆c. Ak je p谩r, ktor媒 nebude uvo木艌ova钮 啪iadne in茅 dla啪dice, nechajte ho teraz. Pok煤ste sa odstr谩ni钮 dla啪dice z horizont谩lnych l铆ni铆, preto啪e tie s煤 zvy膷ajne 钮a啪拧ie odstr谩ni钮. Ak ste st谩le uviazol, m么啪ete preskupi钮 dosku a z铆ska钮 nov茅 mo啪nosti, alebo m么啪ete vr谩ti钮 sp盲钮 svoje pohyby sp盲钮 tam, kde sa to komplikovalo a pok煤si钮 sa n谩js钮 in茅 rie拧enia.

Online hry zadarmo Mahjong

Online hry zadarmo Mahjong

Hranie hier m么啪e by钮 naozaj vzru拧uj煤ce a n谩vykov茅, ale je d么le啪it茅 vedie钮, 啪e nemus铆te hra钮 za peniaze, aby ste sa zabavili a u啪铆vali si hru. 膶i u啪 d谩vate prednos钮 verzii Mahjong alebo klasickej verzii Solitaire, existuje ve木a sp么sobov, ako si ju vychutna钮 bez toho, aby ste si stavili svoje vlastn茅 peniaze.

Koniec koncov, vzru拧enie z hry prich谩dza z tr谩venia 膷asu a rozhovorov s 木u膹mi, alebo si to u啪铆vate, relaxujete, pracujete s mozgov媒mi bunkami a vyv铆jate strat茅gie. Pre milovn铆kov Solitaire, existuje mnoho bezplatn媒ch internetov媒ch str谩nok, ktor茅 v谩m umo啪nia hra钮 hodiny a hodiny r么znych kombin谩ci铆 Mahjong bez straty desetn铆k.

Mahjong s re谩lnymi peniazmi

Mahjong s re谩lnymi peniazmi

Ka啪d谩 forma hry, ktor谩 zah艜艌a st谩vky a v媒hry, sa m么啪e 木ahko zmeni钮 na z谩vislos钮. Z谩vislos钮 vedie k probl茅mom vo v拧etk媒ch aspektoch 啪ivota. Prevencia je k木煤膷ov谩, preto zosta艌te informovan铆 o sp么soboch predch谩dzania z谩vislosti a viete, 啪e pri h木adan铆 pomoci nie je 啪iadna hanba.

啪iadnu formu hazardn媒ch hier alebo hier by sa nemalo pozera钮 ako na sp么sob vytv谩rania pr铆jmov. Tu je nieko木ko pravidiel, ktor茅 treba dodr啪iava钮:

 • Vytvorte si rozpo膷et a neporu拧te ho
 • Vedie钮, kedy od铆s钮
 • Nesp谩vajte, ke膹 ste opit铆, smutn媒 alebo rozru拧en媒
 • Vedzte, 啪e hazardn茅 hry nie s煤 sp么sobom, ako dosiahnu钮 stabiln媒 pr铆jem

Hist贸ria Mahjongu

Hist贸ria Mahjongu

T谩to vzru拧uj煤ca a p煤tav谩 hra s kame艌mi vznikla z 膶铆ny, ale presn媒 膷as a okolnosti jej p么vodu s煤 st谩le z谩hada. Niektor茅 te贸rie hovoria, 啪e to bola hra 膷铆nskeho kr谩木ovstva, zatia木 膷o in铆 hovoria, 啪e to bol vyn谩jden媒 gener谩lom, aby udr啪al svojich vojakov obsaden媒ch.

Najnov拧ie a popul谩rne te贸rie hovoria, 啪e je to vlastne len okolo 150 rokov a bola to vari谩cia popul谩rnej kartovej hry. V z谩padnom svete bol popularizovan媒 za膷iatkom 20. storo膷ia a dnes sa na 艌om podie木aj煤 mili贸ny hr谩膷ov po celom svete a r么znorodos钮 verzi铆.

FAQ

膶o je Mahjong online?

Expand

Online Mahjong berie tradi膷n煤 hru, ktor谩 sa hr谩 po st谩ro膷ia, a spr铆stup艌uje ju ka啪d茅mu v modernom svete. Hr谩膷i triedia 144 dla啪d铆c a sna啪ia sa z nich urobi钮 siln茅 kombin谩cie, aby porazili ostatn媒ch hr谩膷ov.

Je Mahjong hrou 拧钮astia?

Expand

Mahjong rozhodne nie je len o 拧钮ast铆. Hr谩膷i rozv铆jaj煤 zru膷nosti v priebehu mnoh媒ch rokov, pochopenie, kedy je najlep拧ie zahodi钮 dla啪dice a predpoveda钮 pohyby svojich konkurentov. Je tie啪 d么le啪it茅, aby ste vedeli rozpozna钮 dla啪dice a porozumie钮 ich kombin谩ci谩m.

Kde je Mahjong najob木煤benej拧铆?

Expand

Mahjong je najob木煤benej拧铆 v 膶铆ne, Japonsku a Thajsku. V z谩padn媒ch krajin谩ch je v拧ak st谩le popul谩rnej拧ia.

Je Mahjong online zmanipulovan媒?

Expand

Mahjong Online m么啪e by钮 opraven媒, ak pou啪铆vate nelegit铆mnu webov煤 str谩nku. V啪dy skontrolujte, 膷i m谩 web ve木a dobr媒ch recenzi铆 po dlh拧铆 膷as a 膷i je webov谩 str谩nka licencovan谩.

Ktor媒 je najob木煤benej拧铆 Mahjong online?

Expand

Najbe啪nej拧铆m typom mahjongu je kantonsk媒 mahjong, niekedy zn谩my ako hongkonsk媒 mahjong. Existuje mnoho medzin谩rodn媒ch s煤钮a啪铆, ktor茅 sa riadia kantonsk媒mi pravidlami.

Pre膷o je online to木ko r么znych verzi铆 Mahjongu?

Expand

R么zne verzie Mahjongu s煤 zalo啪en茅 na jednotliv媒ch regi贸noch a r么zne krajiny si klad煤 svoj vlastn媒 klasick媒 z谩pas. Najzn谩mej拧ie s煤 膷铆n拧tina klasick谩, kantonsk谩, japonsk谩 a z谩padn谩.

O
Privacy policy
Recenzie
Sprievodcovia hrami
Novinky
漏 onlinecasinorank.sk 2021