Top 10 Online Kasíno Playlogic Entertainment 2024

Playlogic Entertainment, Inc. je súkromná organizácia a vývojár softvéru pre hazardné hry, ako napríklad Real Play a Fun Play, spolu s ďalšími zábavnými programami. Táto spoločnosť je známa vývojom herných aplikácií pre digitálne médiá, smartfóny, vreckové hračky, počítače PC a konzoly. Ako renomovaný vývojár softvéru bol Playlogic založený a vytvorený asi pred dvoma desaťročiami. Tento vývojár softvéru je známy vývojom a publikovaním rôznych žánrov herných konceptov vrátane softvéru vhodného na hranie kasínových hier.

Aké kasínové hry sú Playlogic Entertainment najznámejšie?

Playlogic sa teší z celosvetového trhu, kde distribuuje svoje produkty. Spoločnosť využíva rôzne dostupné distribučné kanály offline aj online. Spoločnosť so sídlom v New Yorku bola v nedávnej minulosti kótovaná na burze OTC BB. Tento zoznam Playlogic obsahoval symbol „PLGC“.

Napriek masívnemu rastu a rozvoju spoločnosti Playlogic Entertainment Inc. ich kvôli bankrotu ohrozila likvidácia. Aj keď nie všetky stanice podali návrh na vyhlásenie konkurzu, niektoré ako interné vývojové štúdio Playlogic Game Factory BV, vydavateľstvo Playlogic International NV a holandské pobočky boli ťažko postihnuté. Rôzne parametre viedli k nevyhnutnému zatvoreniu, pričom hlavnou príčinou bola nepriaznivá dynamika trhu.

Napriek tomu spoločnosť Playlogic napriek uzavretiu uzavrela partnerstvo s rôznymi hernými spoločnosťami a pridruženými spoločnosťami pri vývoji a vydávaní mnohých výtvorov. Je pozoruhodné, že primárne financie spoločnosti Playlogic často pochádzajú okrem iných investorov aj z vydavateľskej činnosti.